Pěnové podlahy

Lité pěnové podlahy

Pěnobeton je ideálním podkladem pro aplikaci dalších vrstev včetně litých anhydritových a cementových podlah.

Pokud potřebujete vyrovnat nerovnosti podlah, zajistit tepelnou izolaci, nebo vyplnit hluché prostory, je ideální litá vyrovnávací směs na bázi pěnobetonu (POROFLO, PORIMENT, …). Pomocí litého pěnobetonu můžete velmi snadno a rychle vyrovnat i tepelně izolovat jakýkoliv podklad v podlahové skladbě. Pěnobeton je možné použít bez ohledu na rozsah nerovností a výskyt instalačních rozvodů. Výsledná plocha z pěnobetonu je kompaktní, rovná, bez spár, dutin a výškových zlomů.

Poroflow vykazuje dlouhodobou tvarovou stálost, je tvarově snadno přizpůsobitelný a paropropustný. Na stavbu se přiváží autodomíchavači hotový produkt, který je připravený ke zpracování. Pro realizaci není potřeba přípojka elektřiny ani vody.

Jedná se o lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Některé typy pěnové podlahy mají přimíchán polystyren a to z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností materiálu a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny jsou alternativou pro pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren apod. Slouží také jako vyrovnávací vrstva tam, kde je silně nerovnoměrný podklad. Například klenby, kde se nahrazuje starý zásyp.

Výhody pěnových podlah

 • pochozí po 48 hodinách
 • velmi rychlá realizace
 • nízká objemová hmotnost
 • bez použití ocelové výztuže
 • minimální riziko akustických mostů
 • úspora času a pracovníků na stavbě
 • úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • realizace i v místech s dokončenými okolními prostory
 • cena je srovnatelná s polystyrenem
 • rychlá pokládka (až 1.000 m2 denně)
 

Obecné vlastnosti cementové lité pěny

 • objemová hmotnost po dosažení přirozené vlhkosti (suchá OH) 300–1.200 kg/m3 dle typu
 • pevnost v tlaku po 28 dnech / dosažení přirozené vlhkosti 0,3–2,0 MPa
 • součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/m.K v suchém stavu
 • vyrovnávací vrstvy už od 2 cm tloušťky
Anhydrit a podlahové topení
 
 
 
 
bg-image
 

Typické využití pěnových podlah

 • výplně hluchých míst v konstrukci
 • výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
 • výplně výkopů okolo bazénů a jímek
 • vytváření spádových izolačních vrstev
 • odlehčení stropních konstrukcí
 • odlehčování balkonových a střešních konstrukcí
 • odlehčování balkonových a střešních konstrukcí
 • izolační výplň topných rozvodů, instalačních kanálů a šachet
 • vyrovnávací vrstvy
 • tepelně izolační vrstvy
 • izolační vrstva pro dálková topná vedení

Kde nejsou lité pěnové podlahy vhodné?

Nejsou určeny pro roznášecí vrstvy v podlahách nebo jako náhrada potěrů. Při použití v podlahách musí být nad vrstvou z Porimentu vždy vrstva roznášející koncentrované zatížení na zatížení plošné.

Českomoravský beton
Cermex
ZAPA beton a.s.